Keski-Suomen vapaa-ajattelijat ry

KESKI-SUOMEN VAPAA-AJATTELIJAT RY

 toimintasuunnitelma

etusivulle

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Yleistä

Keski-Suomen vapaa-ajattelijat ry toimii Keski-Suomessa Vapaa-ajattelijain Liitto ry:n jäsenjärjestönä ja uskonnottomien ihmisten etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestönä. Määritelmän mukaan ihminen on uskonnoton, kun hän ei kuulu mihinkään uskontokuntaan eikä tunnusta mitään uskontoa.

Yhdistys on poliittisesti ja kaupallisesti sitoutumaton. Yhdistyksen aatteellisena päätavoitteena on levittää tietoa tieteeseen nojautuvasta järkiperäisestä maailmankatsomuksesta. Yhdistys toimii myös omavastuisen, järkiperäisen humanistisen etiikan puolestapuhujana.

Yhdistyksen samoin kuin koko vapaa-ajattelijaliikkeen yhteiskunnallisena perustavoitteena on valtionkirkkojärjestelmän purkaminen, valtionkirkkojen etu- ja erioikeuksien poistaminen ja todellisen vakaumuksen- ja uskonnonvapauden toteuttaminen maassamme.

Yhdistys seuraa uskonnottomien etujärjestönä valtion ja kuntien eri organisaatioiden sekä kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen toimintaa ja ottaa julkisesti kantaa uskonnottomien ihmisten oikeuksien puolesta. Teemme aloitteita ja tarvittaessa kanteluita viranomaisille uskonnottomien ihmisten oikeuksien parantamiseksi ja turvaamiseksi.

Vapaa-ajattelijaliikkeen perinteen mukaisesti pyrimme myös vapauttamaan ihmisiä uskontosidonnaisuudesta. Uskontojen lisäksi suhtaudumme kriittisesti erilaisiin mystisiin ja okkultistisiin virtauksiin ja valetieteisiin.

Yhdistys edistää uskonnotonta tapakulttuuria ja levittää uskonnottomien keskuuteen tietoa vaihtoehtoisista tavoista juhlistaa lapsen syntymää ja nimenantoa, aikuistumista ja avioliiton solmimista. Yhdistys opastaa uskonnottomien hautajaisten järjestämisessä ja tarjoaa tietoa hautaus- sekä muistopuhujapalveluista ja välittää toimeksiantoja palvelujen tarjoajille.

Hallinto

Keski-Suomen vapaa-ajattelijat ry:n ylin päättävä elin on syys- ja kevätkokous, joissa päätetään toiminnan yleisistä suuntaviivoista ja tehdään henkilövalinnat. Yhdistyksen hallitus toteuttaa toimintasuunnitelmaa, konkretisoi sitä ja myös itse ideoi toimintaa.

Vuosi 2017 on liittokokousvuosi. Yhdistys lähettää kevätkokouksessa valittavat edustajansa liittokokoukseen.

Tiedotustoiminta

Yhdistys tiedottaa olemassaolostaan ja toiminnastaan tiedotusvälineissä. Tiedotustoiminnan keskeisenä tavoitteena on yleisöllä olevien vapaa-ajattelijoita koskevien harhakäsitysten korjaaminen.

Yhdistys parantaa näkyvyyttään internetissä uudistamalla sivustonsa ja päivittämällä Facebook-sivuaan ahkerasti.

Yhdistyksen sisäiseen tiedotukseen käytetään jäsenkirjeitä ja sähköpostia.

Järjestettävät tapahtumat ja palvelut

Yhdistys järjestää yleisötilaisuuksia kiinnostavista aiheista.

Yhdistys osallistuu erilaisiin yleisötapahtumiin ja näyttelyihin toimintaansa esitellen tarkoituksena lisätä ihmisten tietämystä vapaa-ajattelusta ja vapaa-ajattelijatoiminnasta.

Yhdistys ylläpitää omaa hautausmaataan Jyväskylän Seppälänkankaalla. Hautausmaata pyritään markkinoimaan laaja-alaisesti Keski-Suomen ja Etelä-Savon alueella. Hautausmaan kehittämistä rahoitetaan tarvittaessa keräyksillä ja muilla tempauksilla yhdistyksen voimavarojen mukaan.

Yhdistys avustaa voimavarojensa mukaan uskonnottomia kaikissa mahdollisissa uskonnottomissa kulttuuripalveluissa ja uskonnonvapauteen liittyvissä oikeusturva-asioissa. Mahdollisista perittävistä maksuista päättää hallitus.

Yhdistys tukee uskonnottomiin juhliin valmentavan puhujakoulutuksen toteuttamista yhdessä Pro-Seremonioiden kanssa ja tiedottaa saatavilla olevasta koulutuksesta jäsenilleen.

Jäsenhankinta

Yhdistys ja sen jäsenet tekevät jatkuvaa jäsenhankintatyötä.

Talous

Yhdistys perii jäsenmaksuna 22 € jäseneltä ja tilittää liitolle liittomaksuna 12 € jäseneltä. Yhdistyksen käyttövaroja pyritään hankkimaan myös muulla toiminnalla mahdollisuuksien mukaisesti.

Keski-Suomen vapaa-ajattelijat ry
Ota yhteyttä