Keski-Suomen vapaa-ajattelijat ry

KESKI-SUOMEN VAPAA-AJATTELIJAT RY

 toimintasuunnitelma

etusivulle

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Keski-Suomen vapaa-ajattelijat ry on Vapaa-ajattelijain Liitto ry:n jäsenjärjestö. Sen toimintaa suuntaavat liiton tavoitteet uskonnottomien ihmisten etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestönä.

Yhdistyksemme omistaa uskonnottoman hautausmaan, jonka hoidosta ja kunnossapidosta vastaamme talkoovoimin. Vuonna 2019 hautausmaalla järjestetään perinteiset kevät- ja syyssiivoustalkoot.

Vuosittaiset kevät- ja syyskokous pidetään yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Niiden päätökset ohjaavat hallituksen toimintaa.

Toimintaan vakiintuneita vapaamuotoisia kokoontumisia, ns. ideariihiä, jatketaan vuonna 2019.

Yhdistys keskittyy toiminnassaan vuonna 2019 seuraaviin asioihin:

  1. uusien keinojen löytäminen liiton tavoitteiden edistämiseen;
  2. uskonnottoman tapakulttuurin edistäminen;
  3. uskonnottoman ajattelun tunnetuksi tekeminen.

Tärkeitä asioitamme edistämme seuraavin keinoin:

  1. Epämuodollisissa kokoontumisissamme keskustellaan mm. uusista keinoista, joilla voimme edistää liiton tavoitteita.
  2. Tiedotetaan uskonnottomasta tapakulttuurista internet-sivustolla ja Facebook-sivulla. Toimitetaan ja jaetaan tiedote hautaustoimistoille.
  3. Vieraillaan kouluissa, tehdään yhteistyötä vapaa-ajattelija- ja muiden yhdistysten kanssa. Osallistutaan YouTubessa julkaistaviin esityksiin.
Keski-Suomen vapaa-ajattelijat ry
Ota yhteyttä