Keski-Suomen vapaa-ajattelijat ry

KESKI-SUOMEN VAPAA-AJATTELIJAT RY

 toimintasuunnitelma

etusivulle

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Yleistä

Keski-Suomen vapaa-ajattelijat ry toimii Keski-Suomessa Vapaa-ajattelijain Liitto ry:n jäsenjärjestönä ja uskonnottomien ihmisten etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestönä. Määritelmämme mukaan ihminen on uskonnoton, kun hän ei kuulu mihinkään uskontokuntaan eikä tunnusta mitään uskontoa.

Yhdistys on poliittisesti ja kaupallisesti sitoutumaton. Yhdistyksen aatteellisena päätavoitteena on levittää tietoa tieteeseen nojautuvasta järkiperäisestä maailmankatsomuksesta. Yhdistys toimii myös omavastuisen, järkiperäisen humanistisen etiikan puolestapuhujana.

Yhdistyksen samoin kuin koko vapaa-ajattelijaliikkeen yhteiskunnallisena perustavoitteena on valtionkirkkojärjestelmän purkaminen, valtionkirkkojen etu- ja erioikeuksien poistaminen ja todellisen vakaumuksen- ja uskonnonvapauden toteuttaminen maassamme.

Yhdistys seuraa uskonnottomien etujärjestönä valtion ja kuntien eri organisaatioiden sekä kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen toimintaa ja ottaa julkisesti kantaa uskonnottomien ihmisten oikeuksien puolesta. Teemme aloitteita ja tarvittaessa kanteluita viranomaisille uskonnottomien ihmisten oikeuksien parantamiseksi ja turvaamiseksi.

Yhdistys edistää uskonnotonta tapakulttuuria ja levittää uskonnottomien keskuuteen tietoa vaihtoehtoisista tavoista juhlistaa lapsen syntymää ja nimenantoa, aikuistumista ja avioliiton solmimista. Yhdistys opastaa uskonnottomien hautajaisten järjestämisessä ja tarjoaa tietoa hautaus- sekä muistopuhujapalveluista ja välittää toimeksiantoja palvelujen tarjoajille.

Hallinto

Yhdistyksen ylin päättävä elin on syys- ja kevätkokous, joissa päätetään toiminnan yleisistä suuntaviivoista ja tehdään henkilövalinnat. Yhdistyksen hallitus toteuttaa toimintasuunnitelmaa, konkretisoi sitä ja myös itse ideoi toimintaa.

Tiedotustoiminta

Yhdistys tiedottaa olemassaolostaan ja toiminnastaan tiedotusvälineissä. Tiedotustoiminnan yhtenä tavoitteena on yleisöllä olevien vapaa-ajattelijoita koskevien harhakäsitysten korjaaminen. Toisaalta tiedottamisen tarkoitus on myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja vapaa-ajattelijoille tärkeiden teemojen esillä pitäminen julkisessa keskustelussa.

Yhdistys parantaa näkyvyyttään internetissä uudistamalla sivustonsa ja päivittämällä Facebook-sivuaan.

Yleisötilaisuudet

Yhdistys järjestää yleisötilaisuuksia kiinnostavista aiheista.

Yhdistys osallistuu erilaisiin yleisötapahtumiin ja näyttelyihin toimintaansa esitellen tarkoituksena lisätä ihmisten tietämystä vapaa-ajattelusta ja vapaa-ajattelijatoiminnasta. Yhteistyötä tehdään myös muiden ei-uskontosidonnaisten järjestöjen kanssa esimerkiksi laajaa yleisöä kiinnostavien tapahtumien järjestämiseksi.

Uskonnottomille suunnatut ja uskonnonvapautta edistävät toimintamuodot

Yhdistys avustaa uskonnottomia kaikissa mahdollisissa uskonnottomissa kulttuuripalveluissa ja uskonnonvapauteen liittyvissä oikeusturva-asioissa. Mahdollisista perittävistä maksuista päättää hallitus.

Yhdistys tukee uskonnottomiin juhliin valmentavan puhujakoulutuksen toteuttamista yhdessä Pro-Seremonioiden kanssa ja tiedottaa saatavilla olevasta koulutuksesta jäsenilleen.

Yhdistyksen nimissä otetaan yhteyttä alueen et-opettajiin tarkoituksena tarjota heille tukea tiedon välittämiseen oppilaiden vanhemmille, jotta entistä useammat oppilaat, joilla on oikeus valita et-opetus, niin tekisivät.

Hautausmaatoiminta

Yhdistys ylläpitää omaa hautausmaataan Jyväskylän Seppälänkankaalla. Toimintavuoden aikana hautausmaalla tehdään talkootyönä kunnostusta sekä tavanmukaiset kevät- ja syyssiivoukset.

Sisäinen tiedotus ja toiminnan kehittäminen

Yhdistyksen sisäiseen tiedotukseen käytetään jäsenkirjeitä ja sähköpostia.

Yhdistys jatkaa käytäntöään järjestää sääntömääräisten kokousten lisäksi epämuodollisia kokoontumisia, joissa jäsenet tapaavat toisiaan ja keskustelevat ennen kaikkea yhdistyksen toiminnan kehittämisestä.

Jäsenhankinta

Yhdistys ja sen jäsenet tekevät jatkuvaa jäsenhankintatyötä.

Talous

Yhdistys perii jäsenmaksuna 22 € jäseneltä ja tilittää liitolle liittomaksuna 12 € jäseneltä.

Keski-Suomen vapaa-ajattelijat ry
Ota yhteyttä